Szukamy sponsorów na zakup sprzętu sportowego.

 

W imieniu Akademii Piłkarskiej „Młode Nadzieje” w Nowej Sarzynie kieruję do Państwa propozycję współpracy mającą na celu wsparcie naszej działalności statutowej, a w konsekwencji promocję wizerunku Państwa firmy poprzez sport. Wyrażam przekonanie, że ta współpraca przyniesie Państwu wymierne korzyści, a równocześnie przyczyni się do rozwoju sportu młodzieżowego i odkrywania piłkarskich talentów z terenu naszej gminy.

Zapał młodych piłkarzy, zaangażowanie rodziców, a także przychylność władz lokalnych nie wystarczają w obecnych czasach do zapewnienia optymalnych warunków szkoleniowych i rozwoju Akademii. Z tego względu sponsorzy – ich życzliwość, pomoc finansowa i rzeczowa są nieodzownym wsparciem w codziennej działalności.

Firmy, instytucje, przedsiębiorstwa coraz chętniej zaczynają korzystać z narzędzia, jakim jest marketing sportowy. Sport staje się bowiem kluczowym elementem budowania i umacniania pozytywnego wizerunku firmy, a emocje związane z rywalizacją sportową wzmacniają skuteczność i efekty tych działań.

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Młode Nadzieje” realizuje cele pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej wśród najmłodszych. Przekazując darowiznę pieniężną lub rzeczową (zakup strojów piłkarskich) na rzecz Akademii pomagają Państwo wyposażyć naszych podopiecznych w niezbędny do treningów sprzęt, a także dofinansować  zorganizowanie turniejów, wyjazdów, szkoleń oraz opłacić niezbędne sale treningowe.

W zamian za wsparcie Akademii Piłkarskiej „Młode Nadzieje” oferujemy:

  • umieszczenie nazwy, danych teleadresowych, informacji o Państwa firmie na stronie internetowej klubu oraz na naszym profilu w portalu Facebook;
  • umieszczenie dostarczonych przez Państwa ulotek, plakatów i innych materiałów reklamowych na miejscu rozgrywania turniejów, treningów;
  • umieszczenie logotypów Państwa firmy na ulotkach, plakatach i innych materiałach, w których zamieścimy relacje z imprez organizowanych przez naszą Akademie wraz z informacją o sponsorowaniu przez Państwa naszego stowarzyszenia;
  • wymienienie Państwa firmy w relacjach z turniejów w mediach sarzyna.info, nowasarzyna.eu, Lokalnej Telewizji Kablowej.

 

Nasze Stowarzyszanie dostrzega i docenia dwustronne możliwości tkwiące w konsekwentnych i zaplanowanych działaniach z zakresu sponsoringu sportowego. Staramy się, aby korzyści płynące z wzajemnych relacji rozkładały się równomiernie, przynosząc jak najwięcej pozytywnych efektów dla każdej ze stron. Jesteśmy otwarci także na inne formy współpracy zaproponowane przez Państwa.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub email w celu omówienia szczegółów i zakresu przyszłej współpracy.

 

Z  wyrazami szacunku,

Prezes stowarzyszenia Grzegorz Sroka