Odwiedziny Burmistrza

Burmistrz Nowej Sarzyny Andrzej Rychel odwiedził naszą Akademię. Spotkał się z grupą U-6/7 prowadzoną przez trenera Tomasza Osipę, aby przekazać sprzęt sportowy zakupiony ze środków dotacji Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na realizację zadania publicznego. Przedstawił również wizję współpracy na przyszłe lata i zapewnił, że Akademia Piłkarska „Młode Nadzieje” będzie mogła liczyć na pomoc ze strony gminy.

W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie dziękuje za zakupiony sprzęt sportowy, a także za udzielone wsparcie i ciepłe słowa skierowane do młodych adeptów piłki nożnej.