Regulamin Akademii Piłkarskiej "Młode Nadzieje"


1. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Akademię Piłkarską na zajęciach, turniejach jak i w życiu codziennym.

2. Czas jednej sesji treningowej wynosi 60 minut.

3. Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 3.

4. Zajęcia w Akademii Piłkarskiej odbywają się zgodnie z harmonogramem.

5. Akademia Piłkarska "Młode Nadzieje" nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.

6. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia oraz wypełnione przez opiekunów prawnych oświadczenie

7. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

8. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 75 zł miesięcznie (rodzeństwo – 120 zł) i należy ją wpłacić do 10 każdego miesiąca.

9. Wpłaty należy dokonywać na numer konta Akademii (zamieszczone na stronie internetowej).

10. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach, jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić trenerowi jak długa będzie absencja w treningach (wówczas podejmiemy decyzję co do płatności).

11. Nowi zawodnicy w grupie mają tydzień nieodpłatnych zajęć (2 zajęcia) w celu zaaklimatyzowania się w grupie i nowym otoczeniu. Po tym czasie decydujemy o przynależności do Akademii.

12. Zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy. Na turniejach i meczach ligowych sprzęt musi być czysty i schludny.

13. Podczas rozgrywek prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do szatni.

14. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. Akademia odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu rozpoczęcia zajęć do jego zakończenia wg harmonogramu zajęć.

15. Rodziców obowiązuje Kodeks Rodzica

16. Rodzic ubezpiecza dziecko we własnym zakresie.

17. Akademia zastrzega sobie zmiany w Regulaminie.

18. Zawodnik i Rodzic powinien przestrzegać Regulaminu.

19. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.